DADES IDENTIFICATIVES

En el present Avís Legal s’estableixen els continguts referents a la utilització de la present web, que resta a disposició dels usuaris d’Internet.

En compliment de l’Article 10 de la Llei 32/2002, de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives del titular del Web:

JORDI BREIX COMAMALA
NIF: 40436770X
TRAVESSERA DE MAR, 1
17770 Borrasa, GIRONA

D’ara endavant: SISTEMES FIGUERES

Aquest web es regeix única i exclusivament per les disposicions d’aquest advertiment legal.

Per tot això, l’usuari haurà de llegir i acceptar sense reserves el present advertiment legal en el moment d’entrar a la web per a la navegació pels continguts existents en ella.

 

OBJECTE

La present web ha estat dissenyada per donar a conèixer els productes i serveis oferts per SISTEMES FIGUERES als seus clients, donant l’oportunitat als usuaris d’Internet de conèixer, de forma clara i detallada els productes que l’empresa posa a disposició dels seus clients per la realització de les seves activitats.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de la nostra companyia, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del lloc web.

Aquests drets estan registrats en el Registre de la Propietat Intel·lectual.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

SISTEMES FIGUERES no es responsabilitza del dany que es pogués derivar per un incorrecte ús d’aquesta web o en algun dels portals que apareguin com vincles al nostre web.

Respecte els links o hiperenllaços declinem tota responsabilitat per aquells que remetin a la nostra pàgina web i en el cas d’aquells que apareguin a la nostra pàgina la connexió ho faran a títol informatiu.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Figueres (Girona, Espanya)